top of page

utsnitt          och             glesa             trådar

installation tillsammans med Helena Pernow, Linnea Dalstrand & Tove Starfelt på Galleri Syster i Luleå 2023.

Osäkerhet är tillståndet att vara sårbar inför andra. Oförutsägbara möten ändrar oss, om vi ens har kontroll över oss själva. 

Genom utsnitt och glesa trådar närmas vi på distans, söker oss fram i mellanrummet, filtrerar er genom mig. Processen börjar i ett gemensamt färgbad där vi färgar vårt material  tillsammans. Dialogen sker i materialet. Vi väver, skissar, syr och ritar i syfte att skapa något nytt, gemensamt. Materialet förbereds för det som ska bli oss, vi, vårt. Oavsiktligt byggs det in en osäkerhet i materialet, en pendling mellan det precisa och det skeva. Osäkerheten är en öppenhet för att kunna förändras, ta en annan riktning. Ett kollektivt verk där vi utmanar idén om det  individuella genom att flytta och sudda ut gränsen mellan varandra. 

Växtfärgning är en uråldrig process och en viktig del av det textila hantverkets historia. Genom färgningen kopplas vi ihop med oräkneligt många grupper av kvinnor innan oss  som gjort samma rörelser; burit, tvättat, betat, sköljt, kokat och torkat. Med projektet vill vi  uppmärksamma hantverkliga och vardagliga moment som kräver flera händer och kroppar. 

Utsnitt och glesa trådar är ett konstnärligt projekt i tre delar med textila material som utgångspunkt. Första delen innefattar ett gemensamt färgbad med växten krapprot. I andra delen arbetar vi enskilt i varsin ateljé med olika tekniker. Tredje delen består av en gemensam installation i gallerirummet, med det material som skapats under processen. 

Allting har en fortsättning följer.

1 kopiera.jpg
2.jpg

📷 :  Linnea Dalstrand 

bottom of page