top of page

Bitterljuv (förälskelse) ‘I want to buy your work and place it in my exhibition’

 

utställning tillsammans med Tove Starfelt & Linnea Dalstrand på Atterbomsvägen 46 i Stockholm under STHLM CRAFT WEEK 2022.

Hon sippade på den bitterljuva drycken; hon absorberas, vill ha det, bli det. Bitterljuv förälskelse, på samma gång smärtsam och ljuvlig. En gränslös utställning om det egna och det kollektiva, mitt, ditt, hennes. Det handlar om att influeras av varandra, observera varandra, stjäla av varandra. Bitterljuv (förälskelse) ‘I want to buy your work and place it in my exhibition’ är en hyllning till begäret och en omfamning av avundsjukan.

/

She sipped the bittersweet drink; she is absorbed, wants it, wants to become it. Bittersweet love, painful and lovely at the same time. A limitless exhibition about the individual and the collective, mine, yours, hers. It's about being influenced by each other, observing each other, stealing from each other. Bittersweet (love) 'I want to buy your work and place it in my exhibition' is a tribute to desire and an embrace of jealousy.

📷 :  Linnea Dalstrand 

bottom of page