gallerisilk.com
gallerisilk.com

"Galleri Silk är ett samarbete mellan konstnärerna Alva Noreen och Linnea Dalstrand. Projektet föddes 2019 ur ett gemensamt intresse för gränsen mellan det digitala och det fysiska. I en lek undersöker Silk mellanrummet där det analoga verket möter det digitala rummet.​

/​

Galleri Silk is a collaboration between the artists Alva Noreen and Linnea Dalstrand. The project was born in 2019 out of a common interest in the boundary between the digital and the physical. Silk examines the in between where the analog art piece meets the digital space."