top of page
gallerisilk.com
gallerisilk.com

"Galleri Silk är ett samarbete mellan konstnärerna Alva Noreen och Linnea Dalstrand. Projektet föddes 2019 ur ett gemensamt intresse för gränsen mellan det digitala och det fysiska. I en lek undersöker Silk mellanrummet där det analoga verket möter det digitala rummet.​

/​

Galleri Silk is a collaboration between the artists Alva Noreen and Linnea Dalstrand. The project was born in 2019 out of a common interest in the boundary between the digital and the physical. Silk examines the in between where the analog art piece meets the digital space."

bottom of page