top of page
där du slutar tar jag vid

där du slutar tar jag vid  

 

där du slutar tar jag vid handlar om ett möblerande och ommöblerande med mina olika material och objekt. Ett arrangerande och återanvändande som kommit att bli min arbetsmetod, som jag här valt att kalla Dockskåpsmetoden. En process där det ena tar vid där det andra slutar.
Jag har vävt samman fragment av text, material och objekt, i egna rum – rum bestående av
svarta hål och dammiga speglar. I ett konstnärligt undersökande har jag använt mig av installation och dokumentation av denna, för att hitta olika rum eller ramverk att placera mitt arbete i. Det resulterade i artists' book  där dokumenterandet och gestaltningen smälter samman.


Tysta ting, blyga och lite förlägna. Draperat i svart tyll, ett bortglömt museum
möblerat med dessa tystlåtna ting. Luften är tunn och doften lätt parfymerad i ett palats vävt med torra och glesa trådar. Här samlas damm och små svarta insekter, i en kristalliserad sal med rutigt golv och smutsiga strumpor.
 
Här står de, sakerna, stilla och stela.  Mumlar tysta  (knappt hörbart) 
för sig själva och till varandra: ”där du slutar tar jag vid.”

 

 

boken
bottom of page